Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Họp hội đồng thẩm định Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị

Post date: 30/11/2022

Ngày 28/11/2022, tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, đồng chí Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp thẩm định Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị. Tham dự cuộc họp gồm có các thành viên hội đồng là Lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương ven biển, đại diện Viện Tài nguyên và Môi trường biển - Đơn vị tư vấn.

Đồng chí Hà Sỹ Đồng, PCT Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh giao Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn thực hiện tại Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 05/10/2020. Việc lập chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ trên địa bàn tỉnh hiện nay hết sức cần thiết, nhằm kịp thời đáp ứng được yêu cầu về quản lý nhà nước, đảm bảo việc khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ theo hướng hiệu quả, bền vững theo quy định của pháp luật. Vì vậy, Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Trị được xây dựng nhằm quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ biển tỉnh Quảng Trị, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh biển đảo của tỉnh.