Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị nghiệm thu “Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2023”

Post date: 02/01/2024

         Ngày 20/12/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu “Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2023”. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì. Tham dự Hội nghị có sự tham gia của đại diện các đơn vị: Chi cục Bảo vệ môi trường; Văn phòng Sở; Phòng Biển, Hải đảo và KTTV; Phòng Khoáng sản và Nước; Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm) là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ và báo cáo.

      Năm 2023, thực hiện Quyết định số 44/QĐ-STNMT ngày 06/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm đã tiến hành quan trắc các thành phần tài nguyên và môi trường bao gồm: 190 điểm với phạm vi trên địa bàn toàn tỉnh, với tổng 14.078 mẫu (trong đó, nước sông là 36 điểm; nước hồ là 15 điểm; xâm nhập mặn là 14 điểm; nước biển ven bờ là 9 điểm; nước dưới đất là 30 điểm, nước thải đô thị là 12 điểm, không khí - tiếng ồn - độ rung là 26 điểm, đất là 21 điểm, trầm tích là 11 điểm; tài nguyên nước dưới đất là 8 điểm và tài nguyên nước dưới đất là 8 điểm).

Cán bộ Trung tâm Quan trắc TN&MT lấy mẫu các thành phần môi trường

        Tại Hội nghị, các thành viên hội đồng cơ bản thống nhất với những nội dung và kết quả mà Trung tâm đã thực hiện. Nhiệm vụ đảm bảo khối lượng được giao và đạt được mục tiêu là theo dõi diễn biến các thành phần tài nguyên, môi trường trên địa bàn toàn tỉnh, làm cơ sở để đánh giá hiện trạng tài nguyên (nước mặt, nước dưới đất) và chất lượng các thành phần môi trường; cung cấp số liệu, dữ liệu cho các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc hoạch định những chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và bảo vệ môi trường hàng năm. Đồng thời, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quan trắc trong thời gian tới.

Trên cơ sở các ý kiến của các thành viên Hội đồng, đồng chí Nguyễn Hữu Nam - Phó Giám đốc Sở thay mặt Hội đồng nghiệm thu cũng đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà Trung tâm đã thực hiện, đồng thời thống nhất thông qua “Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2023”. Bên cạnh đó, Đồng chí đã chỉ đạo đơn vị thực hiện chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng để hoàn thiện nội dung báo cáo và đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thực tiễn của nhiệm vụ trong những năm tiếp theo./.

                                                            Bài và ảnh: Hữu Tâm (TTQT)

 

 

More