Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Giới thiệu, phổ biến Các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản

Post date: 26/03/2022

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp và có sự chuyển biến tích cực; các quy định của pháp luật về tài nguyên môi trường đa số đã được người dân và các tổ chức, doanh nghiệp chấp hành một cách nghiêm túc, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản. Để có được những kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường và sự đầu tư cả về con người, kinh phí của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận nhỏ các cá nhân, đơn vị sản xuất kinh doanh thiếu nghiêm túc trong việc chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường. Hàng năm, qua các cuộc thanh tra, kiểm tra do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thì tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước vẫn còn xảy ra. Năm 2020, Thanh tra Sở đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm với số tiền xử phạt hơn 140 triệu đồng các vi phạm bị xử phạt chủ yếu là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản.

         Để đảm bảo việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường một cách nghiêm minh, trước đây, Chính phủ đã ban hành các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản như Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 về xử phạt trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 quy định về xử phạt trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.Tuy nhiên, qua quá trình áp dụng trên thực tế với như sự phát triển của kinh tế xã hội, các Nghị định này đã bộc lộ một số bất cấp như chế tài xử phạt còn nhẹ chưa đảm bảo được tính răn đe; một số hành vi vi phạm quy định còn chung chung gây khó khăn lúng túng trong việc xử lý.

         Nhằm khắc phục tình trạng này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Ngày 26/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến 02 Nghị định trên. 

         Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở; đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố và đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai của 09 huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất, tài nguyên nước và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Thế Hiếu phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

Khai mạc và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Hiếu, Phó Giám đốc Sở đã yêu cầu các đồng chí là báo cáo viên cần giới thiệu, phổ biến đến các học viên những nội dung trọng tâm, những quy định mới của 02 Nghị định, đặc biệt là các hành vi vi phạm có thể xảy ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cá nhân, tố chức, doanh nghiệp nhằm đảm bảo hạn chế thấp nhất các vi phạm pháp luật nói chung và trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khai thác khoáng sản nói riêng và đề nghị các học viên tham dự chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của Hội nghị, tham gia đầy đủ và tập trung theo dõi để tiếp thu có hiệu quả, đồng thời phản ánh những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện ở địa phương để được giải đáp kịp thời.
 


            Các học viên tham dự hội nghị

Hội nghị diễn ra trong không khí nghiêm túc, các đồng chí báo cáo viên đã nỗ lực truyền đạt đến các đại biểu tham dự các nội dung cơ bản, điểm mới của 02 nghị định và trả lời, giải đáp các nội dung vướng mắc, chưa rõ.
                                                                                                              
Bài và ảnh: Bá Phương (TTra)

More