Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị

Post date: 17/04/2024

      Thực hiện Quyết định số 1255/QĐ-STNMT ngày 05 tháng 04 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị.

       Ngày 11/4/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị tổ chức Công bố và trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị cho đồng chí Trần Phúc Thông. Dự buổi công bố có đồng chí Trần Văn Quảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở, bà Lê Thị Vân Oanh - Chánh Văn phòng Sở, cùng toàn thể Ban Giám đốc, các đồng chí là Trưởng, phó phòng;Giám đốc, Phó Giám đốc các Chi nhánh và các lãnh đạo tổ chức Đoàn thể văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Quảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Phúc Thông

       Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Văn Quảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị cho đồng chí Trần Phúc Thông, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 05/4/2024.

Description: F:\ANH\BO NHIEM PGD\z5341215123371_4e82b8f9c99d92ff4b8c0a312a4b1de7.jpg

Đồng chí Trần Văn Quảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị phát biểu giao nhiệm vụ

           Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Văn Quảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở yêu cầu đồng chí Trần Phúc Thông tiếp tục phát tiếp tục nỗ lực, phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục những hạn chế, khó khăn; nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với tập thể Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.