Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học thông qua đường dây nóng tháng 12 năm 2023

7:40, Thứ Tư, 3-1-2024

Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học thông qua đường dây nóng tháng 12 năm 2023

Các tin khác