Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo về việc mời đơn vị tư vấn tham gia lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin để vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Trị (lần 2)

9:28, Thứ Ba, 26-3-2024

Thông báo về việc mời đơn vị tư vấn tham gia lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin để vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Trị (lần 2)

Các tin khác