Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”

8:25, Thứ Hai, 18-9-2023

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 và được tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm.

Năm 2023, với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 nhằm tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích các hoạt động, phong trào cộng đồng vì môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Hình ảnh minh họa

Ngày 30/8/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 7294/BTNMT-TTTT ngày 30/8/2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023. Chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ chú trọng vào các hoạt động gồm:

- Tiếp tục phát động các phong trào cộng đồng như ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh, rạch…

- Tăng cường hơn nữa các hoạt động ra quân làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ, trong đó tập trung vào việc thu gom, thu hồi các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; Không để tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường biển.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy;

- Đẩy mạnh, lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các chương trình đào tạo; tập huấn, nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị.

- Hoạt động tuyên truyền, truyền thông hưởng ứng Chiến dịch đặc biệt chú trọng vào nội dung có liên quan đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các hoạt động vì môi trường... Chương trình truyền thông được tổ chức theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, truyền thông phù hợp trên nền tảng công nghệ, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng.

Một số thông điệp được Bộ đưa ra nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa trên phạm vi cả nước: “Hãy sử dụng sản phẩm từ vật liệu tái chế; “Giảm thiểu rác thải nhựa bằng cách tái sử dụng và tái chế”, “Trồng thêm một cây xanh là góp phần bảo vệ môi trường”; “Hãy giữ gìn vệ sinh chung – Nói không với xả rác bừa bãi”; “Từ chối sử dụng túi nilon khó phân huỷ”...

(Tham khảo các mẫu poster, banner và standee tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 tại đây).

Tại Quảng Trị, hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức cuộc thi “Phụ nữ Quảng Trị cùng hành động bảo vệ môi trường chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2023 cho đối tượng là Cán bộ, Hội viên Hội liên hiệp phụ nữ 4 huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh – là các huyện đang phấn đấu về đích huyện Nông thôn mới đến năm 2025. Cuộc thi có kế hoạch tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2023 nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cá nhân, hộ gia đình trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới; đồng thời tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho Hội viên phụ nữ - là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường tại hộ gia đình và trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

                                                                                             Bài: Lưu Thị Bình (CCBVMT)

Các tin khác