Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị bàn giải pháp nâng cao thứ hạng xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ; xếp hạng chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023

14:51, Thứ Năm, 8-6-2023

 Ngày 07/6/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị bàn giải pháp nâng cao thứ hạng xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ; xếp hạng chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023.

          Hội nghị do Đồng chí Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở chủ trì. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở; Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Công chức, viên chức phụ trách chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ; phụ trách theo dõi công tác cải cách hành chính, theo dõi chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của các đơn vị thuộc Sở.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại Hội nghị các đơn vị theo phân công phụ trách đã trình bày báo cáo về đánh giá, chấm điểm, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính; báo cáo phân tích các nội dung còn tồn tại, vướng mắc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trong thực hiện thủ tục hành chính; đánh giá Chỉ số tiếp cận đất đai (một trong những chỉ số thành phần của chỉ số PCI); báo cáo phân tích, đánh giá về kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, giải pháp thực hiện để nâng cao các chỉ số trong năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hội nghị đã đánh giá các kết quả đạt được trong năm 2022; làm rõ những nội dung đã thực hiện tốt, những nội dung chưa làm được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Từ đó, đưa ra được các giải pháp thực hiện cụ thể, khả thi để nâng cao các chỉ số xếp hạng của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2023.

Đại diện Văn phòng Đăng ký đất đai báo cáo về các nội dung còn tồn tại, vướng mắc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trong thực hiện TTHC và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023

Description: https://b-f12-zpc.zdn.vn/1714605794196208042/e0498607db670a395376.jpg

Đại diện Phòng Quản lý đất đai phân tích, đánh giá cácnội dung liên quan đến chỉ số tiếp cận đất đai

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận sôi nỗi đối với các vấn đề được nêu ra tại các báo cáo và đề xuất giải pháp chi tiết, hiệu quả để cùng hành động, cùng thực hiện nhằm nâng cao các chỉ số xếp hạng của Sở trong năm 2023 và những năm tiếp theo, như: Nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; xây dựng hiệu quả quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính…

Description: https://f43-zpg-r.zdn.vn/7693881106711943688/64184c85cbf11aaf43e0.jpg