Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Công ty TNHH Nam Bến Hải)

10:39, Thứ Tư, 10-4-2024

Tải file thông báo tại đây

Các tin khác