Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học thông qua đường dây nóng tháng 3 năm 2024

10:24, Thứ Năm, 11-4-2024

Tải file Báo cáo tại đây

Các tin khác