Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

CÔNG KHAI VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

16:57, Thứ Tư, 6-7-2022

Ngày công bố: 26/12/2019

Tải văn bản

   Về việc công bố công khai trên trang thông tin điện tử đối với các trường hợp đang vi phạm pháp luật đất đai

Ngày công bố: 23/09/2019

Tải văn bản

   Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thanh Hoa

Ngày công bố: 23/09/2019

Tải văn bản

   Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Sơn

Ngày công bố: 09/08/2018

Tải văn bản

   Quyết định số 08/QĐ-XPVPHC ngày 27/7/2018 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Xử phạt vi phạm hành chính (Công ty TNHH Thép Xuân Tín)

Ngày công bố: 05/10/2017

Tải văn bản

   Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Phát triển Khoáng sản 4

Ngày công bố: 05/10/2017

Tải văn bản

   Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Minh Hưng

Ngày công bố: 02/08/2017

Tải văn bản

   Quyết định số 1191/QĐ-XPVPHC ngày 02/6/207 của UBND tỉnh Quảng Trị Xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

Ngày công bố: 25/08/2016

Tải văn bản

   Quyết định số 14/QĐ-XPVPHC ngày 24/8/2016 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Xử phạt vi phạm hành chính

Ngày công bố: 25/08/2016

Tải văn bản

   Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC ngày 24/8/2016 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Xử phạt vi phạm hành chính

Ngày công bố: 15/08/2016

Tải văn bản

   Kết luận Thanh tra số 1942/KL-STNMT ngày 11/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với khu đất xây dựng Trang trại nông nghiệp tại xã Húc, huyện Hướng Hóa của doanh nghiệp tư nhân kinh tế trang trại Thanh Bình

Ngày công bố: 15/08/2016

Tải văn bản

   Kết luận Thanh tra số 1879/KL-STNMT ngày 03/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các tổ chức sử dụng đất

Ngày công bố:15/08/2016

Tải văn bản

   Kết luận Thanh tra số 1750/KL-STNMT ngày 22/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra chấp hành pháp luật về đất đai đối với các tổ chức sử dụng đất

Ngày công bố: 13/08/2016

Tải văn bản

   Quyết định số 29/QĐ-XPVPHC ngày 30/12/2015 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Xử phạt vi phạm hành chính

Ngày công bố: 22/04/2016

Tải văn bản

   Quyết đinh số 05/QĐ-XPVPHC ngày 07/4/2016 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Xử phạt vi phạm hành chính (Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Quảng Trị)

Ngày công bố: 30/12/2015

Tải văn bản

   Quyết định số 29/QĐ-XPVPHC ngày 30/12/2015 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Xử phạt vi phạm hành chính