Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

DỰ ÁN - ĐỀ TÀI KHOA HỌC

16:42, Thứ Tư, 6-7-2022

Ngày công bố: 03/11/2020

Tải văn bản

   Dự án: Xây dựng đánh giá khí hậu tỉnh Quảng Trị

Ngày công bố: 03/11/2020

Tải văn bản

   Dự án: Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biển đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của tỉnh Quảng Trị

Ngày công bố: 03/11/2020

Tải văn bản

   Dự án: Nghiên cứu bổ sung dự án điều tra, đánh giá xâm thực bãi tắm Cửa Tùng tỉnh Quảng Trị

Ngày công bố: 03/11/2020

Tải văn bản

   Dự án: Xây dựng mô hình rừng ngập mặn tỉnh Quảng Trị

Ngày công bố: 03/11/2020

Tải văn bản

   Dự án: Trồng rừng chống xói mòn trên vùng cát ven biển tỉnh Quảng Trị

Ngày công bố: 03/11/2020

Tải văn bản

   Dự án: Phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn gắn liền với sinh kế bền vững tại khu vực hạ lưu sông Bến Hải, sông Thạch Hãn nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày công bố: 03/11/2020

Tải văn bản

   Đề tài khoa học: Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1993-2013 dưới tác động của biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh