Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

17:24, Thứ Tư, 6-7-2022

Ngày công bố: 05/08/2021

Tải văn bản

   Thông báo về việc xác nhận hiện trạng sử dụng đất, cơ sở hạ tầng đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của chủ đầu tư dự án

Ngày công bố: 04/02/2021

Tải văn bản

   Thông báo vê việc xác nhận hiện trạng sử dụng đất, cơ sở hạ tầng đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Chủ đầu tư dự án