Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

CÔNG KHAI VỀ TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG - CHẤM ĐIỂM PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019

7:44, Thứ Năm, 7-7-2022

Ngày công bố: 21/08/2020

Tải văn bản

   Thuê đất xây dựng Nhà máy cán tôn và gia công sắt, thép xây dựng (Văn bản số 3065/QĐ-UBND ngày 11/11/2019)

Ngày công bố: 21/08/2020

Tải văn bản

   Thuê đất xây dựng Nhà máy điện mặt trời LIG - Quảng Trị (Văn bản số 1167/QĐ-UBND ngày 20/5/2019)

Ngày công bố: 21/08/2020

Tải văn bản

   Giao đất mở rộng Trường tiểu học và trung học thị trấn Hải Lăng (Văn bản số 2873/QĐ-UBND ngày 21/10/2019)

Ngày công bố: 21/08/2020

Tải văn bản

   Kế hoạch sử dụng đất huyện Triệu Phong (Văn bản số 669/QĐ-UBND ngày 28/3/2019)

Ngày công bố: 21/08/2020

Tải văn bản

   Kế hoạch sử dụng đất huyện Cam Lộ (Văn bản số 1129/QĐ-UBND ngày 16/5/2019)