Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của dự án định canh định cư xã Hướng Hiệp

16:47, Thứ Ba, 27-6-2023

Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của dự án định canh định cư xã Hướng Hiệp