Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo về việc chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (mỏ đất Phong Bình 1 thuộc xã Phong Bình, huyện Gio Linh)

14:42, Thứ Tư, 8-5-2024

Tải file thông báo tại đây

Các tin khác