Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và Bản đồ

16:0, Thứ Bảy, 26-3-2022

Chúng ta đang sống trong thế giới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đã được bắt đầu từ lâu. Đó là cuộc cách mạng dựa trên nền tảng về dữ liệu lớn, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo…, tuy nhiên, từ năm 2017 trở về trước, hoạt động đo đạc bản đồ chỉ mới được quy định ở cấp độ Nghị định, đó là Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ đây là một hạn chế về cơ sở pháp lý cũng như nâng cao hoạt động đo đạc bản đồ, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của quốc gia và thế giới.
      Nhận thấy những hạn chế đó, ngày 25/6/2018, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Đo đạc và bản đồ và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Đây là một bước đột phá về quy định hành lang pháp lý, thể chế chính sách trong hoạt động đo đạc và bản đồ và trong ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0. Luật Đo đạc bản đồ là văn bản Luật đầu tiên do Quốc hội ban hành quy định về các vấn đề liên quan đến hoạt động đo đạc bản đồ nhằm thống nhất quản lý các hoạt động đo đạc bản đồ, quy định hành lang pháp lý, chính sách phát triển hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc bản đồ quốc gia đồng bộ, hiện đại nhằm đảm bảo cung cấp thông tin địa lý đầy đủ, chính xác, kịp thời, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước.
       Để triển khai Luật, trên cơ sở Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ; ngày 24/5/2019 UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch số 2293/KH-UBND triển khai Luật Đo đạc và bản đồ tại địa bàn tỉnh.
      Với mục đích tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của Luật Đo đạc và bản đồ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến chính quyền các cấp và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, ngày 27/6/2019 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ.
       Tham dự hội nghị có đồng chí Đồng chí Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Thế Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và cán bộ, công chức đại diện các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh và các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.


Các đại biểu tham dự hội nghị

        Khai mạc và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đồng chí Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các đồng chí là Báo cáo viên cần giới thiệu, phổ biến đến các học viên những nội dung trọng tâm, những quy định mới về Luật Đo đạc và bản đồ; dành nhiều thời gian để thảo luận, giải đáp các vướng mắc mà các địa phương gặp phải trong quá trình giải quyết công việc, đồng thời đề nghị các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của Hội nghị, tham gia đầy đủ và tập trung theo dõi để tiếp thu được toàn bộ nội dung của văn bản Luật.

Đ/c Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

        Hội nghị diễn ra trong không khí nghiêm túc, báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Thế Hiếu, Phó Giám đốc Sở đã nỗ lực truyền đạt đến các đại biểu tham dự các nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Đo đạc và bản đồ và giải đáp một số nội dung vướng mắc, chưa rõ.


Đ/c Nguyễn Thế Hiếu, Phó Giám đốc Sở giới thiệu, phổ biến Luật
                                   Bài và ảnh: Bá Phương (Thanh tra Sở)

Các tin khác