Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản

11:2, Thứ Bảy, 26-3-2022

      Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Nghị định gồm có 05 chương, 73 điều (tăng 5 điều so với Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ, cụ thể: Những quy định chung tăng 2 điều; Lĩnh vực khoáng sản tăng 3 điều; Điều khoản thi hành tăng 1 điều; Lĩnh vực tài nguyên nước giảm 1 điều; Thẩm quyền xử phạt giữ nguyên 8 điều), bao gồm:
     Chương I: Những quy định chung, gồm 5 điều (từ điều 1 đến điều 5)
     Chương II: Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, gồm 24 điều (từ điều 6 đến điều 29).
    Chương III: Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, gồm 33 điều (từ điều 30 đến điều 62).
     Chương IV: Thẩm quyền xử phạt, phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hậu quả trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, gồm 8 điều (từ điều 63 đến điều 70).
     Chương V: Điều khoản thi hành, gồm 3 điều (từ điều 71, 72 và 73).

Ảnh minh hoạ 

Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt, phân định thẩm quyền xử phạt và áp dụng biện pháp khác phục hậu quả trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có các điểm cần lưu ý như sau:

Phạt nặng hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước: Nghị định quy định cụ thể mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Phạt tiền từ 220-250 triệu đồng đối với hành vi xả khí thải độc hại trực tiếp vào nguồn nước.Theo đó, vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước quy định tại Nghị định bao gồm: Vi phạm các quy định về điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; vi phạm các quy định về hồ chứa và vận hành hồ chứa; vi phạm các quy định về bảo vệ tài nguyên nước; vi phạm các quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; vi phạm các quy định về lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các vi phạm khác.

- Đối với hành vi không thực hiện biện pháp chống thấm, chống tràn ao, hồ, khu chứa nước thải trong trường hợp nước thải không chứa chất thải nguy hại sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng.

- Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và các loại hoá chất khác trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật gây ô nhiễm nguồn nước.

- Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Không có phương án phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước khi xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu du lịch, vui chơi, giải trí, tập trung, tuyến giao thông đường thuỷ, đường bộ, công trình ngầm, công trình cấp, thoát nước, công trình khai thác khoáng sản, nhà máy điện, khu chứa nước thải và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các công trình khác có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; Không có phương án, trang thiết bị, nhân lực bảo đảm phòng ngừa, hạn chế ô nhiễm nước biển khi hoạt động trên biển.

- Phạt tiền từ 50-70 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Không có biện pháp bảo đảm an toàn để rò rỉ, thất thoát dẫn đến gây ô nhiễm nguồn nước của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khai khoáng và các hoạt động sản xuất khác sử dụng hoá chất độc hại; không thực hiện biện pháp chống thấm, chống tràn đối với ao, hồ chứa nước thải, khu chứa nước thải đối với nước thải chứa chất thải nguy hại.

- Phạt tiền từ 200-220 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Bơm hút nước, tháo khô trong hoạt động khai thác mỏ, xây dựng công trình dẫn đến hạ thấp mực nước dưới đất gây cạn kiệt nguồn nước; không thực hiện các biện pháp hạn chế, khắc phục theo chỉ đạo của cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước có thẩm quyền khi bơm hút nước, tháo khô trong hoạt động khai thác mỏ, xây dựng công trình dẫn đến hạ thấp mực nước dưới đất gây cạn kiệt nguồn nước.

Ngoài ra, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung; biện pháp khắc phục hậu quả đối với một số hành vi vi phạm.

* Phạt tiền đến 2 tỷ đồng nếu vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản: Vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản bao gồm: Vi phạm các quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản; vi phạm các quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; vi phạm các quy định về sử dụng số liệu, thông tin kết quả điều tra địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; vi phạm các quy định về quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; vi phạm các quy định về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; vi phạm các quy định về kỹ thuật an toàn mỏ và các vi phạm khác. Một số hình phath có mức phạt rất cao như:

- Phạt tiền 900 triệu đến 1 tỷ đối với khai thác than mà vi phạm quy định về công suất được phép khai thác.

- Phạt tiền từ 800 triệu đến 1 tỷ đối với trường hợp khai thác có khối lượng khoáng sản nguyên khai từ 500 tấn trở lên đối với khai thác khoáng sản mà không có giấy phép (trừ cát, sỏi lòng sông, suối, hồ).

Ngoài ra, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung; biện pháp khắc phục hậu quả đối với một số hành vi vi phạm thì áp dụng mức phạt tiền cao nhất của khung hình phạt tương ứng.

* Quy định chung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên vước và khoáng sản

- Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản theo Nghị định này bao gồm: Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện), hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; nhà đầu tư nước ngoài; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao; tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính như cảnh cáo; phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và là 2 tỷ đồng đối với tổ chức; tước quyền sử dụng Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản từ 01 tháng đến 24 tháng.

- Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản từ 01 tháng đến 24 tháng. Đình chỉ hoạt động lập, thực hiện đề án, dự án về tài nguyên nước; đình chỉ hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên nước, thăm dò, khai thác khoáng sản từ 01 tháng đến 12 tháng. Tịch thu tang vật, mẫu vật là khoáng sản, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

- Đối với mỗi hành vi hành chính, ngoài việc việc bị áp dụng hình phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.

- Nghị định nêu rõ, các mức phạt tiền trên là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt đối với hộ kinh doanh áp dụng như đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 5 năm 2020. Thay thế Nghị định 33/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
        Tải Nghị định tại đây!!!
 

       Tin bài: Trần Thương (TTra)

Các tin khác