Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn Chi bộ năm 2023

8:41, Thứ Sáu, 6-10-2023

Thực hiện Hướng dẫn số 57-HD/BTGĐUK ngày 23/02/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị; Hướng dẫn số 216-CV/ĐU ngày 03/3/2023 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2023. Ngày 02/10/2023, Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” theo Kế hoạch số 07-KH/CBTTQT ngày 12/9/2023.

         Tham dự Diễn đàn có đồng chí Mai Xuân Dũng, ĐUV, Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Tố Nga, Phó Bí thư Chi bộ cùng đại diện các tổ chức đoàn thể và đầy đủ các đồng chí đảng viên, đối tượng đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Tố Nga - PBT Chi bộ trình bày nội dung cơ bản của Nghị quyết

         Tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Văn Phúc trình bày nội dung về triển khai thực hiện hiệu quả “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” và đồng chí Đặng Thanh Huy trình bày nội dung về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Các nội dung đã đưa ra các giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đ/c Nguyễn Văn Phúc trình bày nội dung tại diễn đàn

Đ/c Đặng Thanh Huy trình bày nội dung tại diễn đàn

Cũng tại Diễn đàn, các đảng viên đã thảo luận, trao đổi các nội dung như việc nâng cao trách nhiệm của cấp ủy trong công tác phát triển Đảng; giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tăng cường trách nhiệm của đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; một số trao đổi về các biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, ích kỷ, vụ lợi, kê khai tài sản không trung thực,… Mỗi nội dung được các đảng viên nghiên cứu, tự liên hệ, trao đổi, thảo luận, thẳng thắn nói lên thực trạng, trách nhiệm của Chi bộ, trách nhiệm của đảng viên trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, nhận thức trách nhiệm của mình trong việc “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cũng như đưa ra các giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại Diễn đàn, đồng chí Mai Xuân Dũng - ĐUV, Bí thư Chi bộ ghi nhận những ý kiến phát biểu của các đảng viên; thống nhất những giải pháp của Chi bộ nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong đấu tranh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, nghiêm túc hơn trong việc học tập chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mạnh dạn nhìn nhận khuyết điểm, thẳng thắn hơn trong tự phê bình và phê bình để khắc phục những hạn chế, tồn tại, qua đó góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh, phát triển./.

                                                  Bài và ảnh: Hữu Tâm (TTQT)

Các tin khác