Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo v/v mời đơn vị tư vấn tham gia lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin để vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Trị. (lần 3)

20:14, Chủ Nhật, 19-5-2024

Tải file thông báo tại đây

Các tin khác