Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 05/6/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023 của tỉnh Quảng Trị

9:59, Thứ Năm, 23-11-2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 05/6/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023 của tỉnh Quảng Trị

Các tin khác