Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

CÔNG BỐ CÁC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

7:35, Thứ Năm, 7-7-2022

Ngày công bố: 19/08/2021

Tải văn bản

   Quyết định số 781/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

Ngày công bố: 04/05/2020

Tải văn bản

   Báo cáo tình hình xâm nhập mặn đợt 4 tháng 4 năm 2020

Ngày công bố: 31/07/2019

Tải văn bản

   DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ