Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

14:53, Thứ Ba, 20-6-2023

Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Các tin khác