Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định ĐTM của dự án "Khai thác cát, sỏi lòng sông Mỹ Chánh (Thác Ma) làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi OL6 thuộc xã Hải Sơn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị,

16:32, Thứ Sáu, 25-8-2023

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định ĐTM của dự án "Khai thác cát, sỏi lòng sông Mỹ Chánh (Thác Ma) làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi OL6 thuộc xã Hải Sơn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị,

Các tin khác