Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/06//2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”

9:31, Thứ Sáu, 6-10-2023

Thực hiện Hướng dẫn số 57-HD/ĐUK ngày 23/02/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2023 và Công văn số 216-CV/ĐU ngày 03/03/2023 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ năm 2023.

 Ngày 29 tháng 09 năm 2023, Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/06//2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Tham dự Diễn đàn có 29 đồng chí là đảng viên trong Chi bộ Trung tâm.

            Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ quán triệt các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; nhấn mạnh, việc tổ chức Diễn đàn chuyên đề năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân nói chung và toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị nói riêng. Chuyên đề “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” là một nội dung rất quan trọng, vì vậy đề nghị toàn thể đảng viên trong đơn vị nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe để hiểu rõ hơn về các nội dung, giải pháp, cách thức nhằm thực hiện tốt chuyên đề.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ khai mạc Diễn đàn

         Tại Diễn đàn đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ trình bày nội dung của Nghị quyết 21-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về: tình hình, quan điểm và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện.

Diễn đàn cũng đã đưa ra các nội dung để thảo luận, liên hệ với tình hình của cơ quan, đơn vị và đề xuất các giải pháp thực hiện, cụ thể:

+ Việc triển khai thực hiện hiệu quả "Chi bộ bốn tốt"’;

          + Về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tập trung vào các nội dung.

Toàn cảnh Diễn đàn

          Kết luận tại Diễn đàn, đồng chí Bí thư Chi bộ đã nêu một số giải pháp về tăng cường cũng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên. Chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng cho đảng viên trước những vấn đề phát sinh; tăng cường trách nhiệm của đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, "tự soi", "tự sửa", đề cao danh dự, lòng tự trọng của đảng viên.

- Thường xuyên theo dỏi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên sau khi triển khai học tập, quán triệt các chuyên đề, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh trong xã hội có liên quan đến cán bộ, đảng viên (nếu có).

- Chú trọng chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng; uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức, cách làm qua loa.

Qua đó, đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu cán bộ, đảng viên của Chi bộ trong thời gian tới cần phải đẩy mạnh, nâng cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; khắc phục hạn chế, khuyết điểm; phát huy ưu điểm và các mặt tích cực để quần chúng noi theo.

                                                                             Bài và ảnh: Đức Quý (TTKT)

 

Các tin khác