Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định ĐTM của dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đoạn đường tỉnh lộ ĐT 574 đi Cửa Tùng"

14:49, Thứ Sáu, 6-10-2023

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định ĐTM của dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đoạn đường tỉnh lộ ĐT 574 đi Cửa Tùng"

Các tin khác