Công khai tài liệu kiểm chứng 2022 - Sở Tài nguyên và Môi trường

Công khai về tài liệu kiểm chứng - Chấm điểm phòng chống tham nhũng năm 2022

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên...

Ngày đăng: 22-05-2023

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh...

Ngày đăng: 22-05-2023

Về việc xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 22-05-2023

Quyết định về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 22-05-2023

Về việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022

Ngày đăng: 22-05-2023

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Quảng Trị

Ngày đăng: 16-05-2023

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hải Lăng

Ngày đăng: 16-05-2023

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hướng Hóa

Ngày đăng: 16-05-2023

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cam Lộ

Ngày đăng: 16-05-2023

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Vĩnh Linh

Ngày đăng: 16-05-2023

1 2 3 4 5 6 7 »
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 1222

Tổng truy cập: 3.095.661