Công khai tài liệu kiểm chứng 2022 - Sở Tài nguyên và Môi trường

Công khai về tài liệu kiểm chứng - Chấm điểm phòng chống tham nhũng năm 2022

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ môi trường GFC

Ngày đăng: 14-05-2023

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nguồn nước nội tỉnh; Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 14-05-2023

Quyết định về việc giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản và phương án đấu giá các mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng...

Ngày đăng: 14-05-2023

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2022

Ngày đăng: 14-05-2023

Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với Công ty Lào Asean

Ngày đăng: 14-05-2023

Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với HTX khai thác và sản xuất VLXD Đakrông

Ngày đăng: 14-05-2023

Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Nguyên Đức Hà

Ngày đăng: 14-05-2023

Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Minh Phúc

Ngày đăng: 14-05-2023

Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Minh Anh

Ngày đăng: 14-05-2023

Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Mai Hoàng

Ngày đăng: 14-05-2023

« 1 2 3 4 5 6 7 »
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 917

Tổng truy cập: 3.129.928