Công khai tài liệu kiểm chứng 2022 - Sở Tài nguyên và Môi trường

Công khai về tài liệu kiểm chứng - Chấm điểm phòng chống tham nhũng năm 2022

Báo cáo kết quả kiểm tra chấp hành pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường đối với Dự án Nhà máy điện gió Tân Linh của Công ty Cổ phần điện gió Tân Linh

Ngày đăng: 14-05-2023

Báo cáo kết quả kiểm tra chấp hành pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường đối với Dự án Nhà máy điện gió Hướng Tân của Công ty Cổ phần điện gió Hướng Tân

Ngày đăng: 14-05-2023

Báo cáo kết quả kiểm tra chấp hành pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường đối với Dự án Nhà máy điện gió Phong Nguyên của Công ty Cổ phần điện gió Phong Nguyên

Ngày đăng: 14-05-2023

Báo cáo kết quả kiểm tra chấp hành pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường đối với Dự án Nhà máy điện gió Phong Huy của Công ty Cổ phần điện gió Phong Huy

Ngày đăng: 14-05-2023

Báo cáo kết quả kiểm tra chấp hành pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường đối với Dự án Nhà máy điện gió Liên Lập của Công ty Cổ phần điện gió Liên Lập

Ngày đăng: 14-05-2023

Báo cáo kết quả kiểm tra chấp hành pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường đối với Dự án Nhà máy điện gió Tài Tâm của Công ty TNHH MTV ĐT Năng lượng Tài Tâm Quảng Trị

Ngày đăng: 14-05-2023

Báo cáo kết quả kiểm tra chấp hành pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường đối với Dự án Nhà máy điện gió Hoàng Hải của Công ty TNHH MTV ĐT Năng lượng Hoàng Hải Quảng Trị

Ngày đăng: 14-05-2023

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Lê Thanh DKT

Ngày đăng: 14-05-2023

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Á Đông HPP

Ngày đăng: 14-05-2023

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần Trường Danh

Ngày đăng: 14-05-2023

« 1 2 3 4 5 6 7 »
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 912

Tổng truy cập: 3.129.923