Công khai tài liệu kiểm chứng 2022 - Sở Tài nguyên và Môi trường

Công khai về tài liệu kiểm chứng - Chấm điểm phòng chống tham nhũng năm 2022

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Triệu Phong

Ngày đăng: 16-05-2023

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Gio Linh

Ngày đăng: 16-05-2023

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đakrông

Ngày đăng: 16-05-2023

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Đông Hà

Ngày đăng: 16-05-2023

Báo cáo kết quả kiểm tra chấp hành pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường đối với Dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 3 của Công ty TNHH điện gió Hướng Phùng

Ngày đăng: 14-05-2023

Báo cáo kết quả kiểm tra chấp hành pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường đối với Dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2 của Công ty TNHH điện gió Hướng Phùng

Ngày đăng: 14-05-2023

Báo cáo kết quả kiểm tra chấp hành pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường đối với Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 8 của Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 8

Ngày đăng: 14-05-2023

Báo cáo kết quả kiểm tra chấp hành pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường đối với Dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 7 của Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 7

Ngày đăng: 14-05-2023

Báo cáo kết quả kiểm tra chấp hành pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường đối với Dự án Nhà máy điện gió Gelex 1,2,3 của Công ty TNHH Năng lượng Gelex Quảng Trị

Ngày đăng: 14-05-2023

Báo cáo kết quả kiểm tra chấp hành pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường đối với Dự án Nhà máy điện gió Amaccao Quảng Trị 1 của Công ty Cổ phần điện gió Khe Sanh

Ngày đăng: 14-05-2023

« 1 2 3 4 5 6 7 »
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 1068

Tổng truy cập: 3.130.079