Chi tiết tin - Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 năm 2021 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý

15:25, Thứ Tư, 16-11-2022

/documents/39955/0/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+%C4%90%E1%BA%A5u+gi%C3%A1+%C4%91%E1%BB%A3t+3+nam+2021.pdf/2646dd31-b5bc-8407-dfa3-209d823b6806?t=1668587087157

Các tin khác