Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

 • Võ Văn Dũng

  0914457907

  Chi Cục trưởng

 • Đào Thị Huyền

  0917010959

  Phó Chi Cục trưởng

 • Nguyễn Hùng Trí

  0914001339

  Phó Chi Cục trưởng