Văn phòng - Sở Tài nguyên và Môi trường

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

 • Lê Thị Vân Oanh

  0905204789

  Chánh Văn phòng

 • Phan Thị Tuyết Lan

  0905888167

  Phó Chánh Văn phòng

 • Nguyễn Đức Phương

  0975640234

  Phó Chánh Văn phòng