Lãnh đạo sở - Sở Tài nguyên và Môi trường

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

 • Trần Văn Quảng

  0913442705

  Giám Đốc Sở

 • Nguyễn Hữu Nam

  0914022762

  Phó Giám Đốc

 • Đặng Trọng Vân

  0989540999

  Phó Giám Đốc

 • Võ Quốc Hoàng

  0914096689

  Phó Giám Đốc