Liên hệ - Sở Tài nguyên và Môi trường

Liên Hệ

 Sở Tài Nguyên Môi Trường Quảng Trị
227 Hùng Vương - P Đông Lương - TP Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
ĐT: 0233 3552 517 - Fax: 0233 3852 740
Chi cục Bảo Vệ Môi Trường
Khu Khe Mây - Phường 3 - Tp Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
ĐT: 0233 3854 382
Chi cục Biển, Hải Đảo và Khí Tượng Thủy Văn
Khu Khe Mây - Phường 3 - Tp Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
ĐT: 0233 3567 225
Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai tỉnh Quảng Trị
Quốc lộ 1A - Phường Đông Giang - TP Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
ĐT: 0233 3524 487
Trung Tâm Kỹ Thuật Tài Nguyên và Môi Trường
252 Lê Duẩn - P Đông Lễ - Tp Đông Hà - tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0233 3854 381
Trung Tâm Quan Trắc Tài Nguyên và Môi Trường
P Đông Lương - TP Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
ĐT: 0233 3555 593
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất tỉnh Quảng Trị
09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
ĐT: 0233 3555 837
Liên Hệ & Góp Ý
Họ Tên: 
Địa chỉ: 
Email: 
Tiêu đề: 
Nội dung: