Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh - Sở Tài nguyên và Môi trường

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

  • Nguyễn Trí Hữu

    0913485222

    Giám đốc

  • Phan Đăng Hải

    0914092609

    Phó Giám đốc