Trang chủ - Sở Tài nguyên và Môi trường

  • Môi trường
  • Môi trường qua báo chí
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động từ năm 1993 trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm. Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn từ năm 1994. Tiếp nối chủ đề đã được phát động từ năm 2021, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 tiếp tục truyền tải thông điệp Cùng hành động để thay đổi...
Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) tiểu vùng sông Mê kông mở rộng (BCC)” nhằm tăng cường năng lực cho các địa phương vùng dự án trong việc quy hoạch hành lang ĐDSH, xây dựng kế hoạch quản lý hành lang; phục hồi và trồng rừng nhằm khôi phục tính liên kết của các hành lang ĐDSH; cung cấp các giải pháp tạo sinh kế gắn với cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ góp phần giảm nghèo và cải thiện đời sống...
  • Đảng - Đoàn thể
  • Công tác cán bộ
Thực hiện Văn bản số 350/BTNMT-TCCB ngày 17/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua năm 2024; Quyết định số 322/QĐ-BTNMT ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các Khối, Cụm thi đua ngành tài nguyên và Môi trường năm 2024; Thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, hưởng ứng phong trào thi đua ngành Tài nguyên và...
Thực hiện công tác điều động và bổ nhiệm cán bộ theo quy định, căn cứ tình hình thực tế của cơ quan Sở và năng lực, phẩm chất cán bộ, ngày 11 tháng 6 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi công bố Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Quản lý đất đai. Tham dự buổi công bố có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, đại diện cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên và lãnh đạo cùng công chức, người...